Lomalia collection vol.6

Gentenkaiki

hair
Naoya Kijima
Katsuyuki Koseki
Yuji Yokoyama

make
Misa
Ayane
Chia

model
maja

photo
Tomoe Suzuki

costume
Takeshi Ito
Misa

direction
Yuji Yokoyama
Naoya Kijima
Katsuyuki Koseki

special thanks
MIDORI

Produced by
Takashi Izuwaki

TOP >  Lomalia collection vol.6

ページトップへ